Sme súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie (SŠCPaP) pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Podporujeme vás a vaše deti s rešpektom a odbornosťou.

Sme tu pre všetky rodiny na spektre autizmu a inak odlišné rodiny, ktoré potrebujú usmerniť, podporiť alebo inšpirovať: sme tu pre rodičov, ktorí hľadajú ako lepšie fungovať v rodine a v škole, pre deti a mladých, ktorým ponúkame podporné a terapeutické služby, sme tu pre školy a výchovno-vzdelávacie inštitúcie a dodávame aktuálne usmernenia a prístupy.

Všetko, čo v našej Poradni robíme, stojí na osvedčených postupoch a najaktuálnejších odborných poznatkoch. Sme Poradňa novej generácie, založená na rešpekte k rôznosti myslenia, prežívania a vnímania sveta. Veríme, že každý človek si zaslúži v prvom rade podporu, nie normalizáciu. Byť iný, neznamená byť horší a toto motto spolu s vami dostávame krok za krokom do života.     

Aktuality

  • Máme nové telefónne čísla.

    Vážení klienti máme nové telefónne čísla. Aktualizujte si ich vo vašich telefónoch. Ďakujeme! telefón: +421 911 583 465 e-mail: kontakt@poradnaaspely.sk Riaditeľka: PaedDr. Bohuslava VašíčkováTel.: +421 911 583 478

  • Sme vybavení aj pre najnáročnejších klientov.

    Chystáte sa využívať našej služby? Pozrite si s vašimi deťmi v galérií, ako to u nás vyzerá, čo ich tu čaká.. Je fajn byť pripravení. Ku všetkým pristupujeme trpezlivo, vnímavo a otvorene.

  • Koho u nás nájdete?

    Náš tím je starostlivo vyberaný tak, aby slúžil deťom a rodinám čo najlepšie. Rešpektujeme individuálnu cestu každej rodiny a každého dieťaťa. Podporujeme v tom, čo slúži, čo má zmysel a čo skutočne rozvíja dieťa, aj rodinnú pohodu a bezpečie.