SŠCPaP pre deti s autizmom alebo inými PVP

Štefánikova 1279/27
908 45 Gbely

telefón: +421 911 583 465 
e-mail: kontakt@poradnaaspely.sk

Riaditeľka:

PaedDr. Bohuslava Vašíčková
Tel.: +421 911 583 478

Sme tu pre Vás podľa objednania:

pondelok – piatok

*pondelok – sobota

8.00 – 16.30

možnosť objednania i v inom čase

Chcete sa k nám objednať? Ak ste u nás ešte neboli, postupujte nasledovne:

1. Kontaktujte nás prosím emailom alebo telefonicky.

2. Po dohodnutí termínu vytlačte a vyplňte Vám určené tlačivá (plnoletý klient alebo neplnoleté dieťa): žiadosť, informovaný súhlas, súhlas osobné údaje, súhlas s videozáznamom, odporúčanie. Ak nie je vo Vašich možnostiach dokumenty vytlačiť, vybavíme to pri návšteve u nás.  

3. Odporúčanie na vykonanie odbornej činnosti Vám musí potvrdiť (prípadne môže vystaviť i vlastné tlačivo) všeobecný lekár pre deti a dorast, lekár špecialista (psychiater, neurológ) alebo centrum poradenstva a prevencie.

4. Na prvé stretnutie, ktoré sa koná bez prítomnosti dieťaťa, prineste prosím všetky tlačivá uvedené v bode 2 a prípadne ďalšiu relevantnú dokumentáciu (napr. správy z doterajších vyšetrení).