SŠCPaP pre deti s autizmom alebo inými PVP

Štefánikova 1279/27
908 45 Gbely

PaedDr. Bohuslava Vašíčková
Tel.: +421 905 98 46 08
Email: kontakt@poradnaaspely.sk

Sme tu pre Vás podľa objednania:

pondelok – piatok

*pondelok – sobota

8.00 – 16.30

možnosť objednania i v inom čase

Chcete sa k nám objednať? Ak ste u nás ešte neboli, postupujte nasledovne:

1. Kontaktujte nás prosím emailom alebo telefonicky.

2. Po dohodnutí termínu vytlačte a vyplňte Vám určenú Žiadosť a Informovaný súhlas. Ak nie je vo Vašich možnostiach dokumenty vytlačiť, vybavíme to pri návšteve u nás. 

3.   Zadovážte si prosím Odporúčanie na vykonanie odbornej činnosti v našom zariadení, ktoré Vám môže vystaviť centrum poradenstva a prevencie, všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár špecialista (psychiater, neurológ). 

4. Na prvé stretnutie, ktoré sa koná bez prítomnosti dieťaťa prineste prosím: žiadosť, informovaný súhlas, odporúčanie a prípadne ďalšiu dokumentáciu (správy z doterajších vyšetrení).