Zapíšte sa čo najskôr

SŠCPaP pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami v Gbeloch zaháji svoju činnosť 4.9.2023.

Už teraz si Vás a Vaše dieťa potrebujeme zapísať, aby naše kapacity zodpovedali Vašim potrebám.

Tešíme sa na Vás!